Menu1

Fotografie doświadczeń

Pliki ze zdjęciami doświadczeń mają do 30KB Zachęcam także do poczytania opisów doświadczeń.


Jeśli posiadasz efektowną fotografię interesującego eksperymentu lub doświadczenia, możesz ją umieścić na tej stronie. Proszę koniecznie załącz krótki opis tego, co przedstawia zdjęcie oraz w miarę możliwości informacje, kiedy i gdzie zostało wykonane. Użyj jednej z poniżej przedstawionych metod (najlepiej skorzystaj z formularza w celu przesłania opisu), a opisane przez Ciebie doświadczenie zostanie zamieszczone na naszych stronach WWW. Na początek dokładnie przeczytaj tę stronę w całości, po czym obejrzyj formularz. Dowiesz się w ten sposób jakie informacje są nam potrzebne. Administrator listy dyskusyjnej ChemFan zastrzega sobie prawo do ingerencji w opublikowany opis fotografii i/lub do usunięcia fotografii i opisu w dowolnym czasie.

Menu2