Menu1

O stronach WWW ...


(C) Prawa autorskie

Wszelkie materiały umieszczone na stronach WWW listy dyskusyjnej ChemFan, są prawnie chronione. Autorzy nie zezwalają na jakąkolwiek formę kopiowania danych tworzących niniejsze strony WWW, z zastrzeżeniami omówionymi w dalszej części tego tekstu. Kopiowanie jest dozwolone jedynie przez przeglądarki WWW, w celu obejrzenia treści stron, w rozumieniu technologii WWW (czyli skopiowanie treści strony WWW do dowolnego rodzaju pamięci komputera - np. do pamięci operacyjnej i na dysk twardy (do katalogu bufora przeglądarki) - i wykonanie wszelkich niezbędnych operacji, w celu prezentacji pełnej treści informacyjnej użytkownikowi na dowolnym urządzeniu, np. monitorze i drukarce). Dozwolone jest także kopiowanie danych przez tzw. "proxy serwery", w celu przyspieszenia dostępu do tychże stron WWW dla dowolnej grupy odbiorców.
Autorzy zezwalają na używanie programów służących do czytania stron WWW w trybie OFF-Line, zapisujące strony jako pliki na nośniku modyfikowalnym (dysk twardy). Tak sporządzona kopia może być używana wyłącznie do własnego użytku. Autorzy nie zezwalają na dalszą redystrybucję tak utworzonej kopii, lub utrwalanie jej na nośnikach niemodyfikowalnych, oraz na nośnikach typu: CD-R, CD-RW, odmiany DVD, Taśmy Streamerów. Autorzy zezwalają na wykonanie wydruków stron serwisu, lecz takie wydruki mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby własne.

Strony mogą być kopiowane dla celów publikacji na innych stronach WWW oraz w innych mediach przekazu, wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody autora artykułu lub administratora listy dyskusyjnej ChemFan. Autorzy przypominają, że ochronie prawnej podlegają wszystkie elementy składające się na niniejsze strony WWW (treść, grafika, skład tekstu i wszelkie inne elementy wymienione w ustawie o ochronie praw autorskich).

Autorzy zezwalają na umieszczanie na innych stronach WWW odwołań typu URL do niniejszych stron WWW z zastrzeżeniem, że niniejsze strony nie mogą być prezentowane jako jedno z podokien technologii FRAMESET (RAMKI). Odwołania należy konstruować w ten sposób, by niniejsze strony stawały się stronami głównymi w oknie dowolnej przeglądarki WWW.
Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że po wskazaniu odwołania na strony ChemFana które to wskazanie jest umieszczone na twojej stronie, strony ChemFana mają być przezentowane identycznie jak w sytuacji, gdy do przegladarki zostanie wpisany ręcznie adres odwołania URL stron ChemFana. Czyli pole przeglądarki nie może być podzielone na fragmenty zwane ramkami.


Adresy administratorów i twórców oraz pełnione przez nich funkcje


Właściciel listy dyskusyjnej i serwisu WWW ChemFan Andrzej Kasperowicz dziękuje Adamowi Łukowskiemu za wykonanie animowanego loga ChemFana.


Jeśli jesteś zainteresowany co się właśnie zmieniło, to zajrzyj na stronę z opisami dokonywanych zmian.  Zajrzyj także do Aktualności a znajdziesz tam informacje o nowościach pojawiających się na stronach. Ty też możesz współredagować strony ChemFana - przeczytaj w czym możesz pomóc, liczymy także na Twoje własne pomysły. Skontaktuj się z nami, adresy znajdziesz powyżej na tej stronie.


Deklaracja:
Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody materialne i/lub utratę zdrowia lub życia spowodowane niewłaściwym lub nieumiejętnym wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie.

Menu2