Menu1

KALKULATORY FIZYKOCHEMICZNE


OGÓLNE ZASADY
 • UWAGA!
  Zamiast przecinka należy wpisywać kropkę.
 • Dla liczb mniejszych od jedności wpisywanie
  zera przed kropką nie jest konieczne.
 • Wartości obliczane są w trakcie wpisywania.
 • Wyniki są zaokrąglane (zazwyczaj do dwóch
  miejsc po przecinku) co może czasami być
  przyczyną niewielkich różnic w pozornie
  identycznych wartościach.Odwiedź moją stronę - Witek MozgaAutor prosi o sugestie
i informacje o błędach
mozga@trimen.pl
TriMen Chemicals - miejsce pracy autora.

Menu2