Menu1

Prace dyplomowe

Publikacje prac dyplomowych ze szkół średnich, licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu chemii


Prace dyplomowe ze szkół średnich

Prace licencjackie

Prace magisterskie lub inżynierskie

Prace doktorskie

Prace habilitacyjne


Zapraszamy do nadsyłania swoich prac dyplomowych, bądź  rozpraw habilitacyjnych do opublikowania na stronach Chemfana, jeśli tylko w jakikolwiek sposób wiążą się one z chemią. Nadsyłane prace mogą być napisane dowolnym edytorem tekstu (preferowany Word for Windows), jednakże zdecydowanie najszybciej będą publikowane dokumenty nadesłane w poprawnym formacie HTML (poprawność kodu html proszę sprawdzić "validatorem", np. http://validator.w3.org/ ), publikacja prac nadesłanych w innym formacie może trwać kilka miesięcy. 

Do pracy można dołączyć swoje portretowe zdjęcie i kilka zdjęć z obrony oraz plik dźwiękowy z Twoją wypowiedzią dotyczącą pracy, a także film w formacie mpeg lub plik dźwiękowy z fragmentu obrony pracy.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz umieścić całej pracy dyplomowej, wówczas wystarczy nadesłać do opublikowania samo jej streszczenie (oczywiście wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami o pracy, które zazwyczaj znajdują się na jej stronie tytułowej).

Prace proszę nadsyłać na ftp Chemfana: ftp://znik.wbc.lublin.pl/pub/ChemFan/UpLoad/ , po czym proszę powiadomić e-mailem administratora serwisu Chemfan, o fakcie nadesłania pracy.


Administrator listy dyskusyjnej ChemFan zastrzega sobie prawo do ingerencji w opublikowany tekst i/lub do usunięcia go w dowolnym czasie.

Menu2