Menu1

Prace dyplomowe

 
Michał Sobkowski
 
 

CHEMICZNA SYNTEZA NIERADIOIZOTOPOWYCH SOND MOLEKULARNYCH
 
 
 

Praca doktorska

wykonana pod kierunkiem doc. dr hab. Adama Kraszewskiego

w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 
 
 

--- Poznań 1997 ---

I    Wprowadzenie
II   Spis doniesień naukowych opublikowanych w trakcie wykonywania niniejszej pracy
III  Skróty stosowane w pracy
IV   Modyfikacje oligonukleotydów ? przegląd literaturowy
    1. Wstęp
    2. Modyfikacje 3'-końca oligonukleotydu
    3. Modyfikacje 5'-końca oligonukleotydu
    4. Modyfikacje w pozycjach 1', 2' i 4' szkieletu cukrowego
    5. Modyfikacje zasad heterocyklicznych
    6. Modyfikacje internukleotydowych grup fosforanowych
    7. Zamiana grup funkcyjnych
    8. Podsumowanie
V    Wyniki i dyskusja
    1. Wstęp
    2. Badania nad funkcjonalizacją oligonukleotydów według Wariantu I
        A. Badania na związkach modelowych
        B. Funkcjonalizacja oligonukleotydów na podłożu stałym
    3. Badania nad funkcjonalizacją oligonukleotydów według Wariantu II
        A. Badania związków modelowych
        B. Funkcjonalizacja oligonukleotydów na podłożu stałym
    4. Badania nad funkcjonalizacją oligonukleotydów według Wariantu III
    5. Włączanie grup reporterowych do sfunkcjonalizowanych oligomerów
VI   Podsumowanie
VII  Część doświadczalna
VIII Literatura
 

Wersja oryginalna

Menu2